english version, wersja angielska

Partnerzy Stowarzyszeni

Podziękowania dla firm i osób prywatnych, które wspomogły projekt "Inni, a jednak tacy sami", finansowo, merytorycznie i praktycznie.

 • Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu
 • Dyrekcja Skansenu Muzeum Wsi Radomskiej
 • Kuratorium Oświaty / Delegatura w Radomiu
 • Wydział Oświaty i Sportu w Radomiu / Urząd Miejski
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu
 • Obywatelski Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu
 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 • Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
 • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 • Towarzystwo Muzyczne w Radomiu
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Radomiu
 • Wydział Rozwoju i Promocji w Radomiu
 • Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu
 • Agencja Narodowa Programu Sokrates - Comenius w Warszawie

© Socrates Comenius Radom 2004-2007; webmasters: Aneta Bujak & PC7

REKLAMA: organizacja konferencji