polish version, wersja polska

"ARE WE ALIKE OR DO WE DIFFER MORE?"

Socrates Comenius - UE

Projekt o powyższym tytule powstał w ramach programu edukacyjnego UE - Socrates Comenius.
Celem projektu jest wzajemne poznawanie tradycji i kultury państw uczestniczących oraz wzbogacenie doświadczeń w zakresie edukacji.

The coordinator of the project is a Polish artistic school Zespół Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga in Radom.

Poland

Other seven schools, which participate in the project, are from the countries of the European Union:

Austria Denmark Greece Spain Lithuania Turkey Hungary
Austria Denmark Greece Spain Lithuania Turkey Hungary

© Socrates Comenius Radom 2004-2007; webmasters: Aneta Bujak & PC7

REKLAMA: organizacja konferencji