2005/2006

Przewidywany okres

Rodzaj działań

(działania lokalne I wyjazdy międzynarodowe)

Lokalizacja działań

(w przypadku wyjazdów zagranicznych - podać: z/do)

Wrzesień 2005

1. Kontynuacja ,,Ściany Comeniusa w każdej szkole, w miejscu dostępnym dla każdego, znajduje się ściana, na której widnieje prezentacja każdej partnerskiej szkoły/miasta/państwa (Prezentacja zeszłorocznej pracy i produktów końcowych)

Każda szkoła

2. Miejsca, które warto zobaczyć w moim mieście, wycieczki i inne formy realizacji

Każda szkoła do pozostałych szkół

3. Kontynuacja korespondencji między uczniami, poczta tradycyjna oraz Internet

Uczeń do ucznia

Październik 2005

4. Miejsca które warto zobaczyć w moim regionie, wycieczki i inne formy realizacji

Każda szkoła do pozostałych szkół

5.Wizyta robocza zorganizowana przez szkołę koordynującą dla wszystkich szkół partnerskich

Wszystkie szkoły jadą na Węgry

2.10 -8.10.2005

Listopad 2005

6.Ludzie zasłużeni dla mojego miasta, regionu, wycieczki i inne formy realizacji

Każda szkoła do pozostałych szkół

Grudzień 2005

7.Sztuka ludowa,  zbieranie materiałów związanych z własną sztuką ludową,  różne formy realizacji, słownik (zwracamy uwagę na różnice kulturowe)

Każda szkoła do pozostałych szkół

Styczeń 2006

8.Karnawał i zwyczaje narodowe w moim mieście i regionie /kontynuacja/, księga gier (CD) oraz słownik

Każda szkoła do pozostałych szkół

Luty 2006

9.Sztuka ludowa,  uczymy się o własnej sztuce ludowej,  różne formy realizacji, słownik

Każda szkoła do pozostałych szkół

Marzec 2006

10.Sztuka ludowa,  uczymy się o sztuce ludowej z innych krajów

Każda szkoła do pozostałych szkół

11. Wizyta robocza zorganizowana przez szkołę Grecką dla Węgier i Hiszpanii

Węgry i Hiszpania jadą do Grecji

20-26.03.2006/

Kwiecień 2006

12. Dla nas zwyczajne, dla was egzotyczne,  natura,  wycieczki i inne formy realizacji, słownik

Każda szkoła do pozostałych szkół

Maj 2006

13.Ach, cóż to był za ślub! tradycje i zwyczaje z mojego regionu,  różne formy realizacji, słownik, książka kucharska

Każda szkoła do pozostałych szkół

14.Wizyta robocza dla wszystkich szkół w Hiszpanii

Wszystkie szkoły jadą do Hiszpanii

28.05- 3.06.2006

Czerwiec 2006

15.Ewaluacja

Każda szkoła do pozostałych szkół